PRAVDOU TŘEBA PROTI VŠEM

KAREL KRAMÁŘ PRVNÍ ČS PREMIÉR

Článek Karla Kramáře ze 4. srpna 1914 otištěný v Národních listech

 

 

Karel Kramář

 

Nastal dějinný okamžik, kterého tolik se báli a který mnozí očekávali.

Naplnila se slova německého kancléře o boji mezi Germánstvem a Slovanstvem. Celá Evropa pošle všecko, co má mladého a zdravého na pole bitev a nastanou hrůzy, o kterých dosud blouznili jen románoví fantasté. Nikdo nemůže předvídati konce. My sice předvídali, že ze srbského konfliktu vyvine se konflikt evropský, že z otázky vraždy, kterou každý odsuzuje a z otázky jejího potrestání státi se může otázka evropské rovnováhy, která celý svět povolá do zbraní; nám také vytýkal se nedostatek slovanského citu, když jsme odsuzovali, aby v politice národa rozhodovali dvacetiletí hoši, a nyní dojista každý přizná, jak správně jsme předpovídali –ale dnes přestává každé prorokování.

Státy evropské klásti budou poslední účty ze své politiky – nyní mstíti se budou všecky chyby vnitřní politiky, všecko přehlížení mravních faktorů osudné zkoušky. A tolik si řekněme, že po skončení hrozné války mapu Evropy nepoznáme.

Bismarck kdysi řekl, že budoucí válka musí vésti k úplnému rozdrcení nepřítele, aby víc mír neohrožoval. ‚Saiger á blanc‘…

V této chvíli každý z nás myslí ovšem na budoucnost našeho národa. A snad mnohý si pomyslí, jak by bývalo moudré, kdybychom své síly nebyli promrhali na vnitřní boje a upotřebili jich na vnitřní posílení, na zdravou, pevnou organisaci všech národních sil, abychom bez bázně a strachu mohli očekávati všecky rány osudu. Marné bylo volání.

Nyní nezbývá, než mužně, bez bázně a strachu, hleděti budoucnosti vstříc. Dnes, v době nejintensivnějšího národního života, nerozhodují bitvy o osudu národů. O budoucnost svého národa se nebojíme. Přijde-li ostrý hnět a tlak, očistí se, doufejme, náš veřejný život a v těžkých zkouškách zbude jen, co má opravdovou mravní sílu. A ti národ náš dovedou také vyvésti z nejhorších úskalí.

Ať tedy osud v nejohromnějším zápasu, jaký viděla historie, v zápasu, v němž celý svět zápolí o budoucnost evropských dějin, o hegemonii jednoho a mír a pokoj všech, jakkoli rozhodne, ať z boje toho vzejde pro nás doba těžkých zkoušek a strádání, anebo možnost žíti plným národním životem na prospěch náš i všech druhých: budoucnost naše je v nás samých!

Jestliže sami sebe nezahubíme, nikdo nás nezničí!

 

Zdroj: Tři projevy dra Karla Kramáře, Praha 1930 (stránky nečíslovány)

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit