PRAVDOU TŘEBA PROTI VŠEM

KAREL KRAMÁŘ PRVNÍ ČS PREMIÉR

 

Karel Kramář první československý premiér

 

"Nyní jsme povinni ukázati, jsme-li opravdu schopni vybudovati svůj stát tak, aby dovedl odolati všem nebezpečím vnitřním i vnějším! K tomuto novému - neklamme se: novému budování státu, rychlému a bezodkladnému, jsme povinni všichni, kteří náš stát opravdu chceme. Nebude u nás jarní, nadějné víry, nebudeme-li se skutečně říditi heslem: Vše pro národ a stát!" --- Dr. KAREL KRAMÁŘ

 

"Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám umožnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války. Nehledejte smysl svého života v prázdném, bezduchém světoobčanství, které nikdy nedá tepla našim srdcím. Nehledejte sociální spravedlnost ve vládě jedné třídy nad druhými, odůvodňované její početností, a věřte, že není jiného, ke všemu spravedlivého řešení sociálních problémů, než v duchu národní solidarity." Karel Kramář 1. čs premiér

 

 

"Pravdou třeba proti všem."


Toto heslo měl Karel Kramář na balkoně své vily. Karel Kramář byl první československý premiér, který se výraznou měrou zasloužil o vznik samostatného československého státu. Mnoho let bojoval na půdě Říšské rady za naši svobodu. Za první světové války Masaryk utekl do zahraničí, ale Kramář zůstal doma. Za tyto snahy byl vězněn a odsouzen na trest smrti. Zachránila jej smrt císaře, který měl rozsudek podepsat. Jeho nástupce tresty zmírnil a později při amnestii úplně zrušil. Hrdinové, kteří bojovali za náš národ za naši samostatnost. Karel Kramář stále varoval před Německem, před jeho rozpínavosti.

 

Patřil k hlavním oponentům prezidenta T.G. Masaryka, neboť na rozdíl od něho nebyl socialistou, ale vyznával národně konzervativní hodnoty. To se také projevilo v rozdílném přístupu k působení Československých legií v Rusku. Masaryk společně s Benešem prosazoval co nejrychlejší stažení legií a odevzdání zbraním bolševikům. Kramář naopak podporoval jejich boj na straně bílých generálů. Kramář opakovaně varoval Západ před konečným vítězstvím ruských bolševiků. Na Pařížské konferenci vyzýval k intervenci v Rusku, zatímco Edvard Beneš s požehnáním TGM prosazoval na půdě Společnosti národů naopak mezinárodní uznání bolševického Ruska. To už byl ovšem Karel Kramář za pomoci „hradní kliky“ odstaven z pozice premiéra.